جام جهانی 2022 قطر
 

هجرحبیب | حاج قاسم گفت ۴هزار نیروی ایرانی و ۱۲ جنگنده پشت مرز آماده‌اند

‌تصویربرداری : امیرحسین قلیزاده - علیرضا کارگذار

تدوین : بوسف بیابانی

فلای تو دی