جام جهانی 2022 قطر
 

احمدی نژاد ظرفیت منفی خود را چگونه مصرف میکند؟ علیه اصولگرایان یا لاریجانی؟

احمدی نژاد ظرفیت منفی خود را چگونه مصرف میکند؟ علیه اصولگرایان یا لاریجانی؟

تصویربرداری : امیرحسین قلیزاده - یوسف بیابانی

تدوین : مهدی طوسی

فلای تو دی