آخرین اخبار | آرشیو اخبار

مرقد مرحوم آیت الله سید علی مفسر

سیدمصطفی تهرانی

مرقد عارف واصل مرحوم آیت الله سید علی مفسر در امام زاده عبدالله شهر ری قرار دارد.

مرقد عارف واصل مرحوم آیت الله سید علی مفسر در امام زاده عبدالله شهرریمرقد عارف واصل مرحوم آیت الله سید علی مفسر در امام زاده عبدالله شهرریمرقد عارف واصل مرحوم آیت الله سید علی مفسر در امام زاده عبدالله شهرری
فلای تو دی