آخرین اخبار | آرشیو اخبار

رونمایی از برنامه جامع اقدام ملی کاهش آلودگی هوا

ناصر جعفری

مراسم رونمایی از برنامه جامع اقدام ملی کاهش آلودگی هوا صبح امروز سه شنبه ۳۰ دی ماه با حضور عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست ، حسام الدین آشنا مشاور رئیس‌جمهور و محمود نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران برگزار شد.

عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست در رونمایی از برنامه جامع اقدام ملی کاهش آلودگی هوارونمایی از برنامه جامع اقدام ملی کاهش آلودگی هواعیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست در رونمایی از برنامه جامع اقدام ملی کاهش آلودگی هوارونمایی از برنامه جامع اقدام ملی کاهش آلودگی هوارونمایی از برنامه جامع اقدام ملی کاهش آلودگی هوارونمایی از برنامه جامع اقدام ملی کاهش آلودگی هوامحمود نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران در رونمایی از برنامه جامع اقدام ملی کاهش آلودگی هوارونمایی از برنامه جامع اقدام ملی کاهش آلودگی هواعیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست در رونمایی از برنامه جامع اقدام ملی کاهش آلودگی هواحسام الدین آشنا مشاور رئیس‌جمهور در رونمایی از برنامه جامع اقدام ملی کاهش آلودگی هوارونمایی از برنامه جامع اقدام ملی کاهش آلودگی هوارونمایی از برنامه جامع اقدام ملی کاهش آلودگی هواحسام الدین آشنا مشاور رئیس‌جمهور در رونمایی از برنامه جامع اقدام ملی کاهش آلودگی هوارونمایی از برنامه جامع اقدام ملی کاهش آلودگی هواعیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست در رونمایی از برنامه جامع اقدام ملی کاهش آلودگی هوا
فلای تو دی