آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

عزاداری روز شهادت امیرالمومنین علی (ع)

محمدحسن اصلانی

اجتماع بزرگ روز شهادت امیرالمومنین علی (ع) سه شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ با سخنرانی حجت الاسلام بی آزارتهرانی و با مداحی عبدالرضا هلالی، میثم مطیعی، سید امیر حسینی، محمد حسین پویانفر در امامزاده صالح (ع) تهران برگزار شد.

عزاداری روز شهادت امیرالمومنین علی (ع) مداحی میثم مطیعی در عزاداری روز شهادت امیرالمومنین علی (ع)عزاداری روز شهادت امیرالمومنین علی (ع)عزاداری روز شهادت امیرالمومنین علی (ع)عزاداری روز شهادت امیرالمومنین علی (ع)عزاداری روز شهادت امیرالمومنین علی (ع) مداحی محمدحسین پویانفر در عزاداری روز شهادت امیرالمومنین علی (ع)عزاداری روز شهادت امیرالمومنین علی (ع)عزاداری روز شهادت امیرالمومنین علی (ع)عزاداری روز شهادت امیرالمومنین علی (ع) مداحی میثم مطیعی در عزاداری روز شهادت امیرالمومنین علی (ع)عزاداری روز شهادت امیرالمومنین علی (ع)عزاداری روز شهادت امیرالمومنین علی (ع)عزاداری روز شهادت امیرالمومنین علی (ع)حجت الاسلام بی آزارتهرانی تولیت امامزاده صالح (ع) در اجتماع بزرگ روز شهادت امیرالمومنین علی (ع) عزاداری روز شهادت امیرالمومنین علی (ع)عزاداری روز شهادت امیرالمومنین علی (ع)عزاداری روز شهادت امیرالمومنین علی (ع)عزاداری روز شهادت امیرالمومنین علی (ع) مداحی رضا هلالی در عزاداری روز شهادت امیرالمومنین علی (ع)عزاداری روز شهادت امیرالمومنین علی (ع)عزاداری روز شهادت امیرالمومنین علی (ع)عزاداری روز شهادت امیرالمومنین علی (ع)عزاداری روز شهادت امیرالمومنین علی (ع) مداحی سیدامیر حسینی در عزاداری روز شهادت امیرالمومنین علی (ع)عزاداری روز شهادت امیرالمومنین علی (ع)عزاداری روز شهادت امیرالمومنین علی (ع)عزاداری روز شهادت امیرالمومنین علی (ع)عزاداری روز شهادت امیرالمومنین علی (ع)عزاداری روز شهادت امیرالمومنین علی (ع)
الی گشت
;