آخرین اخبار | آرشیو اخبار

آئین بزرگداشت حضرت صالح(ع)

محمدحسن اصلانی

آئین بزرگداشت حضرت صالح(ع) همراه با تجلیل از خادمین بقاع متبرکه شمیران ، برافراشتن پرچم حرم امام رضا(ع) و اجرای گروه نسیم رحمت چهارشنبه بیست وششم خرداد ماه در آستان مقدس امام زاده صالح(ع) برگزار شد.

سرداب حضرت امامزاده صالح(ع)آئین بزرگداشت حضرت امامزاده صالح(ع) اجرای گروه نسیم رحمت در آئین بزرگداشت حضرت امامزاده صالح(ع)مداحی حاج محمد کریمی در آئین بزرگداشت حضرت امامزاده صالح(ع)آئین بزرگداشت حضرت امامزاده صالح(ع) حجت الاسلام بی آزار تهرانی تولیت آستان در آئین بزرگداشت حضرت امامزاده صالح(ع)آئین بزرگداشت حضرت امامزاده صالح(ع)حجت الاسلام پشت کوهی در آئین بزرگداشت حضرت امامزاده صالح(ع) آئین بزرگداشت حضرت امامزاده صالح(ع)آئین بزرگداشت حضرت امامزاده صالح(ع)آئین بزرگداشت حضرت امامزاده صالح(ع)آئین بزرگداشت حضرت امامزاده صالح(ع) برافراشتن پرچم حرم امام رضا(ع) در آئین بزرگداشت حضرت امامزاده صالح(ع) برافراشتن پرچم حرم امام رضا(ع) در آئین بزرگداشت حضرت امامزاده صالح(ع)آئین بزرگداشت حضرت امامزاده صالح(ع)آئین بزرگداشت حضرت امامزاده صالح(ع)تجلیل از خادمین بقاع متبرکه شمیران در آئین بزرگداشت حضرت امامزاده صالح(ع)آئین بزرگداشت حضرت امامزاده صالح(ع)آئین بزرگداشت حضرت امامزاده صالح(ع)تجلیل از خادمین بقاع متبرکه شمیران در آئین بزرگداشت حضرت امامزاده صالح(ع)آئین بزرگداشت حضرت امامزاده صالح(ع)تجلیل از خادمین بقاع متبرکه شمیران در آئین بزرگداشت حضرت امامزاده صالح(ع)تجلیل از خادمین بقاع متبرکه شمیران در آئین بزرگداشت حضرت امامزاده صالح(ع)آئین بزرگداشت حضرت امامزاده صالح(ع)آئین بزرگداشت حضرت امامزاده صالح(ع)تجلیل از خادمین بقاع متبرکه شمیران در آئین بزرگداشت حضرت امامزاده صالح(ع)آئین بزرگداشت حضرت امامزاده صالح(ع)آئین بزرگداشت حضرت امامزاده صالح(ع)آئین بزرگداشت حضرت امامزاده صالح(ع)
الی گشت
;