آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

حضور رئیس مجلس پای صندوق رای

فؤاد اشتری

محمد‌باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در مسجد جامع ابوذر حضور یافت و رای خود را به صندوق رای انداخت.

حضور رئیس مجلس پای صندوق رایحضور رئیس مجلس پای صندوق رایحضور رئیس مجلس پای صندوق رایحضور رئیس مجلس پای صندوق رایحضور رئیس مجلس پای صندوق رایحضور رئیس مجلس پای صندوق رایحضور رئیس مجلس پای صندوق رایحضور رئیس مجلس پای صندوق رایحضور رئیس مجلس پای صندوق رایحضور رئیس مجلس پای صندوق رایحضور رئیس مجلس پای صندوق رای
الی گشت
;