آیا می شود از پروستات در مردان جلوگیری کرد؟

برخی معتقدند که ابتلا به بیماری پروستات در مردان قابل پیش‌بینی و پیشگیری‌ست دکتر فروتن در این ویدیو به بررسی صحت و سقم این موضوع میپردازد

                             

الی گشت