یادداشت | نبرد با مثلثی‌ها

‌محمدعلی صمدی، پژوهشگر تاریخ دفاع مقدس در تحلیل عملیات رمضان به این نکته اشاره می‌کند که چطور خاکریزهای مثلثی مانع به نتیجه رسیدن این عملیات شدند. عملیاتی که هدف آن تصرف بصره به منظور فشار آوردن به رژیم بعث برای دریافت خسارات جنگ بود.

الی گشت