آخرین اخبار | آرشیو اخبار

عزاداری شب چهارم محرم - هیئت عشیره عاشورا

مقداد مددی

عزاداران هیئت عشیره عاشورا در چهارمین شب ماه محرم با حضور در پادگان ۰۶ ارتش و رعایت دستورالعمل های بهداشتی به سوگواری برای حضرت سیدالشهدا (ع) پرداختند.

پیکر مطهر شهید مدافع حرم سردار رضا فرزانه در هیئت عشیره عاشوراعزاداری شب چهارم محرم - هیئت عشیره عاشوراعزاداری شب چهارم محرم - هیئت عشیره عاشوراعزاداری شب چهارم محرم - هیئت عشیره عاشوراعزاداری شب چهارم محرم - هیئت عشیره عاشوراعزاداری شب چهارم محرم - هیئت عشیره عاشورامحمود کریمی مداح اهل بیت در هیئت عشیره عاشوراعزاداری شب چهارم محرم - هیئت عشیره عاشوراعزاداری شب چهارم محرم - هیئت عشیره عاشوراعزاداری شب چهارم محرم - هیئت عشیره عاشورامحمود کریمی مداح اهل بیت در هیئت عشیره عاشوراعزاداری شب چهارم محرم - هیئت عشیره عاشورامحمود کریمی مداح اهل بیت در هیئت عشیره عاشوراعزاداری شب چهارم محرم - هیئت عشیره عاشوراپیکر مطهر شهید مدافع حرم سردار رضا فرزانه در هیئت عشیره عاشوراعزاداری شب چهارم محرم - هیئت عشیره عاشورامحمود کریمی مداح اهل بیت در هیئت عشیره عاشوراعزاداری شب چهارم محرم - هیئت عشیره عاشوراعزاداری شب چهارم محرم - هیئت عشیره عاشوراعزاداری شب چهارم محرم - هیئت عشیره عاشوراعزاداری شب چهارم محرم - هیئت عشیره عاشوراعزاداری شب چهارم محرم - هیئت عشیره عاشوراحنیف طاهری مداح اهل بیت در هیئت عشیره عاشوراعزاداری شب چهارم محرم - هیئت عشیره عاشوراعزاداری شب چهارم محرم - هیئت عشیره عاشوراعزاداری شب چهارم محرم - هیئت عشیره عاشوراعزاداری شب چهارم محرم - هیئت عشیره عاشورامحمود کریمی مداح اهل بیت در هیئت عشیره عاشوراعزاداری شب چهارم محرم - هیئت عشیره عاشوراپیکر مطهر شهید مدافع حرم سردار رضا فرزانه در هیئت عشیره عاشورا
فلای تو دی