آخرین اخبار | آرشیو اخبار

همایش کوهپیمایی ۳۰۰۰نفری بسیجیان تهران بزرگ

سید مصطفی تهرانی

به مناسبت میلاد حضرت محمد(ص) همایش کوهپیمایی ۳۰۰۰نفری بسیجیان سپاه محمد رسول الله (ص)تهران بزرگ صبح امروز یکشنبه ۲آبان ماه۱۴۰۰ با حضور سردار حسن زاده فرمانده سپاه محمد رسول الله(ص) برگزار شد.

همایش کوهپیمایی 3000نفری بسیجیان تهران بزرگ همایش کوهپیمایی 3000نفری بسیجیان تهران بزرگ همایش کوهپیمایی 3000نفری بسیجیان تهران بزرگ همایش کوهپیمایی 3000نفری بسیجیان تهران بزرگ همایش کوهپیمایی 3000نفری بسیجیان تهران بزرگ همایش کوهپیمایی 3000نفری بسیجیان تهران بزرگ همایش کوهپیمایی 3000نفری بسیجیان تهران بزرگ همایش کوهپیمایی 3000نفری بسیجیان تهران بزرگ همایش کوهپیمایی 3000نفری بسیجیان تهران بزرگ همایش کوهپیمایی 3000نفری بسیجیان تهران بزرگ همایش کوهپیمایی 3000نفری بسیجیان تهران بزرگ همایش کوهپیمایی 3000نفری بسیجیان تهران بزرگ همایش کوهپیمایی 3000نفری بسیجیان تهران بزرگ همایش کوهپیمایی 3000نفری بسیجیان تهران بزرگ همایش کوهپیمایی 3000نفری بسیجیان تهران بزرگ همایش کوهپیمایی 3000نفری بسیجیان تهران بزرگ همایش کوهپیمایی 3000نفری بسیجیان تهران بزرگ همایش کوهپیمایی 3000نفری بسیجیان تهران بزرگ همایش کوهپیمایی 3000نفری بسیجیان تهران بزرگ همایش کوهپیمایی 3000نفری بسیجیان تهران بزرگ همایش کوهپیمایی 3000نفری بسیجیان تهران بزرگ همایش کوهپیمایی 3000نفری بسیجیان تهران بزرگ همایش کوهپیمایی 3000نفری بسیجیان تهران بزرگسخنرانی سردار حسن زاده فرمانده سپاه محمد رسول الله(ص)در همایش کوهپیمایی 3000نفری بسیجیان تهران بزرگ حضور سردار حسن زاده فرمانده سپاه محمد رسول الله(ص)در همایش کوهپیمایی 3000نفری بسیجیان تهران بزرگ همایش کوهپیمایی 3000نفری بسیجیان تهران بزرگسخنرانی سردار حسن زاده فرمانده سپاه محمد رسول الله(ص)در همایش کوهپیمایی 3000نفری بسیجیان تهران بزرگ همایش کوهپیمایی 3000نفری بسیجیان تهران بزرگ همایش کوهپیمایی 3000نفری بسیجیان تهران بزرگ همایش کوهپیمایی 3000نفری بسیجیان تهران بزرگ
فلای تو دی