آخرین اخبار | آرشیو اخبار

قایق های صیادی در لافت

ناصر جعفری

لافت روستایی بندری در شمال‌غربی جزیره قشم می باشد و به دلیل وجود بادگیرهای فراوان در ساخت خانه ها ، این روستا به بندر بادگیرها مشهور است.لافت در گذشته به مدت طولانی مرکزیت جزیره قشم بوده و ایامی هم نام تمام جزیره لافت بوده است.لنج سازی و صیادی از مشاغل اصلی بوده که در چندسال اخیر رونق خود را از دست داده است. با این وجود با گذری در لافت قایق ها که در گوشه و کنار روستا پارک شده اند توجه را به خود جلب می کنند.این گزارش از پارک قایق ها مقابل منازل و سطح شهر تهیه شده است.

قایق های صیادی در لافتقایق های صیادی در لافتقایق های صیادی در لافتقایق های صیادی در لافتقایق های صیادی در لافتقایق های صیادی در لافتقایق های صیادی در لافتقایق های صیادی در لافتقایق های صیادی در لافتقایق های صیادی در لافتقایق های صیادی در لافتقایق های صیادی در لافتقایق های صیادی در لافتقایق های صیادی در لافتقایق های صیادی در لافتقایق های صیادی در لافتقایق های صیادی در لافتقایق های صیادی در لافتقایق های صیادی در لافتقایق های صیادی در لافتقایق های صیادی در لافتقایق های صیادی در لافتقایق های صیادی در لافتقایق های صیادی در لافتقایق های صیادی در لافت
فلای تو دی