نقش هوش مصنوعی در تولید علوم، تبلیغ و زیرنظام‌های اسلامی

نخبه حوزوی و فعال در زمینه هوش مصنوعی درباره تأثیر این فناوری در توسعه فهم قرآن و روایات و تأثیر آن در تحول مطالعات علوم انسانی می‌گوید.



فلای تو دی