صفر تا صد واکسن تمام‌ایرانی "نورا" با ۸۹ درصد اثربخشی

دکتر غلامرضا اولاد مدیر داخلی پروژه واکسن نورا ضمن تشریح جزئیات تولید این واکسن، از اثربخشی ۸۹ درصدی این واکسن ایرانی کرونا خبر داد.

     

فلای تو دی