موشن‌گرافیک | «راه استقلال»

اردیبهشت ۱۴۰۰؛ یک مأموریت جدید در دستور کار نیروی دریایی ارتش قرار می‌گیرد. ناوگروه ایرانی در مسیر توسعه دیپلماسی دریایی خود ملزم به حضور در آب‌های دوردست شده‌‌اند. در جریان اجرای این فرمان شناورهای ایرانی برای اولین بار وارد اقیانوس اطلس می‌شوند.

الی گشت