مخاطب پروپاقرص سمت خدا چه کسی است؟

نجم‌الدین شریعتی می‌‌گوید: رهبر معظم انقلاب در یکی از دیدارهایمان که مقارن با ساعت پخش برنامه "سمت خدا" بود فرمودند: "اگر در این ساعات جلساتی این‌چنینی نداشته باشم غالباً برنامه شما را نگاه می‌کنم."

      

فلای تو دی