آخرین اخبار | آرشیو اخبار

جلسه بررسی وضعیت آلودگی هوا با حضور معاون اول رئیس جمهور

مقداد مددی

جلسه بررسی وضعیت آلودگی هوای کلان شهرها پیش از ظهر امروز به ریاست محمد مخبر معاون اول رییس جمهوری در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

 محمد مخبر معاون اول رییس جمهورمحسن منصوری استاندار تهرانجلسه بررسی وضعیت آلودگی هوا با حضور معاون اول رئیس جمهورجلسه بررسی وضعیت آلودگی هوا با حضور معاون اول رئیس جمهور محمد مخبر معاون اول رییس جمهورجلسه بررسی وضعیت آلودگی هوا با حضور معاون اول رئیس جمهورجلسه بررسی وضعیت آلودگی هوا با حضور معاون اول رئیس جمهورجلسه بررسی وضعیت آلودگی هوا با حضور معاون اول رئیس جمهورجلسه بررسی وضعیت آلودگی هوا با حضور معاون اول رئیس جمهورجلسه بررسی وضعیت آلودگی هوا با حضور معاون اول رئیس جمهورجلسه بررسی وضعیت آلودگی هوا با حضور معاون اول رئیس جمهور محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
فلای تو دی