آخرین اخبار | آرشیو اخبار

مراسم یادبود فرزند سخنگوی دولت

حسین ظهروند

مراسم یادبود فرزند علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت بعد از ظهر امروز در مسجد دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور، ضرغامی وزیر میراث فرهنگی و گردشگری، سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور، خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی ،رحیمی وزیر دادگستری، محرابیان وزیر نیرو، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی از چهره های دولتی حاضر در این مراسم بودند. روز پنجشنبه فرزند سخنگوی دولت بر اثر بیماری درگذشت.

مراسم یادبود فرزند سخنگوی دولتمراسم یادبود فرزند سخنگوی دولتعلی بهادری جهرمی سخنگوی دولتحضور سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در مراسم یادبود فرزند سخنگوی دولتمراسم یادبود فرزند سخنگوی دولتحضور خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی در مراسم یادبود فرزند سخنگوی دولتمراسم یادبود فرزند سخنگوی دولتحضور محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در مراسم یادبود فرزند سخنگوی دولتحضور سیدمحمودرضا آقامیری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و واحد تهران مرکز در مراسم یادبود فرزند سخنگوی دولتمراسم یادبود فرزند سخنگوی دولتعلی بهادری جهرمی سخنگوی دولتحضور ایمان شمسایی مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی در مراسم یادبود فرزند سخنگوی دولتمراسم یادبود فرزند سخنگوی دولتحضور محرابیان وزیر نیرو در مراسم یادبود فرزند سخنگوی دولتمراسم یادبود فرزند سخنگوی دولتمراسم یادبود فرزند سخنگوی دولتمراسم یادبود فرزند سخنگوی دولتحضور سعید حدادیان در مراسم یادبود فرزند سخنگوی دولتمراسم یادبود فرزند سخنگوی دولتحضور محمدمهدی طهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد در مراسم یادبود فرزند سخنگوی دولتحضور محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در مراسم یادبود فرزند سخنگوی دولتحضور ضرغامی وزیر میراث فرهنگی و گردشگری در مراسم یادبود فرزند سخنگوی دولتمراسم یادبود فرزند سخنگوی دولتمراسم یادبود فرزند سخنگوی دولتعلی بهادری جهرمی سخنگوی دولت و رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازیعلی بهادری جهرمی سخنگوی دولت و رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازیمراسم یادبود فرزند سخنگوی دولت
فلای تو دی