حسّ و حال هنرمندان نسبت به شهید سلیمانی

هنرمندان از خاطرات‌شان، روایت‌هایشان و حسّ و حال‌شان نسبت به فراغِ حاج قاسم سلیمانی می‌گویند.

              

الی گشت