نماهنگ کمیک موشن دوشنبه بعدازظهر

نماهنگ کمیک موشن "دوشنبه بعدازظهر" با شعری از سید حمیدرضا برقعی منتشر شد.

      

الی گشت