آخرین اخبار | آرشیو اخبار

تشییع پیکر ۱۵۰ شهید دوران دفاع مقدس در تهران - ۳

حامد جعفرنژاد

مراسم تشییع پیکرهای ۱۵۰ شهید دوران دفاع مقدس، صبح امروز پنجشنبه ۱۶ دی۱۴۰۰ با حضور پرشور مردم و مسئولان و آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور از مقابل دانشگاه تهران آغاز و تا معراج شهدا تشییع شد.

تشییع پیکر 150 شهید دوران دفاع مقدس در تهران - 3تشییع پیکر 150 شهید دوران دفاع مقدس در تهرانتشییع پیکر 150 شهید دوران دفاع مقدس در تهرانتشییع پیکر 150 شهید دوران دفاع مقدس در تهرانتشییع پیکر 150 شهید دوران دفاع مقدس در تهرانسیداحسان خاندوزی وزیر اقتصاد در مراسم تشییع پیکر 150 شهید دوران دفاع مقدس در تهرانسیداحسان خاندوزی وزیر اقتصاد در مراسم تشییع پیکر 150 شهید دوران دفاع مقدس در تهرانتشییع پیکر 150 شهید دوران دفاع مقدس در تهرانتشییع پیکر 150 شهید دوران دفاع مقدس در تهرانتشییع پیکر 150 شهید دوران دفاع مقدس در تهرانآیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در مراسم تشییع پیکر 150 شهید دوران دفاع مقدس در تهرانتشییع پیکر 150 شهید دوران دفاع مقدس در تهرانتشییع پیکر 150 شهید دوران دفاع مقدس در تهرانتشییع پیکر 150 شهید دوران دفاع مقدس در تهرانتشییع پیکر 150 شهید دوران دفاع مقدس در تهرانتشییع پیکر 150 شهید دوران دفاع مقدس در تهرانتشییع پیکر 150 شهید دوران دفاع مقدس در تهرانتشییع پیکر 150 شهید دوران دفاع مقدس در تهرانتشییع پیکر 150 شهید دوران دفاع مقدس در تهرانتشییع پیکر 150 شهید دوران دفاع مقدس در تهرانتشییع پیکر 150 شهید دوران دفاع مقدس در تهرانتشییع پیکر 150 شهید دوران دفاع مقدس در تهرانتشییع پیکر 150 شهید دوران دفاع مقدس در تهرانتشییع پیکر 150 شهید دوران دفاع مقدس در تهرانتشییع پیکر 150 شهید دوران دفاع مقدس در تهرانتشییع پیکر 150 شهید دوران دفاع مقدس در تهرانتشییع پیکر 150 شهید دوران دفاع مقدس در تهرانتشییع پیکر 150 شهید دوران دفاع مقدس در تهرانتشییع پیکر 150 شهید دوران دفاع مقدس در تهرانتشییع پیکر 150 شهید دوران دفاع مقدس در تهرانتشییع پیکر 150 شهید دوران دفاع مقدس در تهرانتشییع پیکر 150 شهید دوران دفاع مقدس در تهرانتشییع پیکر 150 شهید دوران دفاع مقدس در تهرانتشییع پیکر 150 شهید دوران دفاع مقدس در تهرانتشییع پیکر 150 شهید دوران دفاع مقدس در تهرانتشییع پیکر 150 شهید دوران دفاع مقدس در تهران
فلای تو دی