روایتی از تاثیر چشمگیر واکسیناسیون بر آمار بستری‌های کرونایی

دکتر حسن ابوالقاسمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله(عج) تاثیر چشمگیر واکسیناسیون بر کاهش بیماران کرونامثبت بستری در بیمارستان بقیه‌الله را روایت می‌کند.

      

فلای تو دی