آخرین اخبار | آرشیو اخبار

دیدار معاون رئیس جمهور ترکمنستان با امیر عبداللهیان

محمد حسن‌زاده

سردار بردی محمداف معاون رئیس جمهور ترکمنستان و هیئت همراه عصر امروز شنبه هجدهم دیماه ۱۴۰۰ با امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفت و گو کردند.

دیدار معاون رئیس جمهور ترکمنستان با امیر عبداللهیاندیدار معاون رئیس جمهور ترکمنستان با امیر عبداللهیاندیدار معاون رئیس جمهور ترکمنستان با امیر عبداللهیاندیدار معاون رئیس جمهور ترکمنستان با امیر عبداللهیاندیدار معاون رئیس جمهور ترکمنستان با امیر عبداللهیاندیدار معاون رئیس جمهور ترکمنستان با امیر عبداللهیاندیدار معاون رئیس جمهور ترکمنستان با امیر عبداللهیاندیدار معاون رئیس جمهور ترکمنستان با امیر عبداللهیاندیدار معاون رئیس جمهور ترکمنستان با امیر عبداللهیاندیدار معاون رئیس جمهور ترکمنستان با امیر عبداللهیاندیدار معاون رئیس جمهور ترکمنستان با امیر عبداللهیاندیدار معاون رئیس جمهور ترکمنستان با امیر عبداللهیاندیدار معاون رئیس جمهور ترکمنستان با امیر عبداللهیان امیر عبداللهیان وزیر امور خارجهدیدار سردار بردی محمداف معاون رئیس جمهور ترکمنستان با امیر عبداللهیاندیدار معاون رئیس جمهور ترکمنستان با امیر عبداللهیانسردار بردی محمداف معاون رئیس جمهور ترکمنستان دیدار معاون رئیس جمهور ترکمنستان با امیر عبداللهیان
فلای تو دی