شهیدی که در تهران غوغا به پا کرد

همزمان با ایام تشییع باشکوه شهید عبدالله پولادوند با برادر و همرزمانشان گفت و گو کرده ایم که دیدن این فیلم خالی از لطف نیست.

           

الی گشت