آخرین اخبار | آرشیو اخبار

مسابقات سنگنوردی انتخابی جام فجر - همدان

عبدالرحمان رأفتی

مسابقات سنگنوردی غرب کشور انتخابی جام فجر با شرکت حدود ۴۰ سنگنورد از استانهای غرب کشور به مدت دو روز در سالن سنگنوردی فرهاد شهر همدان برگزار شد.

مسابقات سنگنوردی انتخابی جام فجر - همدان مسابقات سنگنوردی انتخابی جام فجر - همدان مسابقات سنگنوردی انتخابی جام فجر - همدان مسابقات سنگنوردی انتخابی جام فجر - همدان مسابقات سنگنوردی انتخابی جام فجر - همدان مسابقات سنگنوردی انتخابی جام فجر - همدان مسابقات سنگنوردی انتخابی جام فجر - همدانمسابقات سنگنوردی انتخابی جام فجر - همدان مسابقات سنگنوردی انتخابی جام فجر - همدان مسابقات سنگنوردی انتخابی جام فجر - همدان مسابقات سنگنوردی انتخابی جام فجر - همدان مسابقات سنگنوردی انتخابی جام فجر - همدان مسابقات سنگنوردی انتخابی جام فجر - همدان مسابقات سنگنوردی انتخابی جام فجر - همدان مسابقات سنگنوردی انتخابی جام فجر - همدان مسابقات سنگنوردی انتخابی جام فجر - همدان مسابقات سنگنوردی انتخابی جام فجر - همدان مسابقات سنگنوردی انتخابی جام فجر - همدان مسابقات سنگنوردی انتخابی جام فجر - همدان مسابقات سنگنوردی انتخابی جام فجر - همدان
کارگزاری فارابی