آخرین اخبار | آرشیو اخبار

اختتامیه جشنواره ملی ترجمان فتح

محمدحسین موحدی نژاد

آیین اختتامیه جشنواره ملی ترجمان فتح با موضوع ترجمه و تألیف ادبیات مقاومت به زبان‌های زنده دنیا دوشنبه ۲۷ دی‌ماه با حضور سردار محمدرضا نقدی معاون هماهنگ‌کننده سپاه پاسداران، سردار محمدرضا حسنی آهنگر رئیس دانشگاه جامع امام حسین (ع)، علی‌اصغر جعفری رئیس موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، حجت‌الاسلام مهدی ایمانی‌پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد.

اختتامیه جشنواره ملی ترجمان فتحسردار محمدرضا حسنی آهنگر رئیس دانشگاه جامع امام حسین (ع)اختتامیه جشنواره ملی ترجمان فتح حجت‌الاسلام مهدی ایمانی‌پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامیاختتامیه جشنواره ملی ترجمان فتح حجت‌الاسلام مهدی ایمانی‌پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامیاختتامیه جشنواره ملی ترجمان فتحعلی‌اصغر جعفری رئیس موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدساختتامیه جشنواره ملی ترجمان فتحاختتامیه جشنواره ملی ترجمان فتحاختتامیه جشنواره ملی ترجمان فتحسردار محمدرضا نقدی معاون هماهنگ‌کننده سپاه پاسداراناختتامیه جشنواره ملی ترجمان فتحسردار محمدرضا نقدی معاون هماهنگ‌کننده سپاه پاسداراناختتامیه جشنواره ملی ترجمان فتحاختتامیه جشنواره ملی ترجمان فتحرونمایی از کتب جشنوراه ملی ترجمان فتح در اختتامیه نخستین جشنواره ملی «ترجمان فتح»اختتامیه جشنواره ملی ترجمان فتحاختتامیه جشنواره ملی ترجمان فتحاختتامیه جشنواره ملی ترجمان فتحتجلیل از برگزیدگان در اختتامیه نخستین جشنواره ملی ترجمان فتحتجلیل از برگزیدگان در اختتامیه نخستین جشنواره ملی ترجمان فتحاختتامیه جشنواره ملی ترجمان فتحاختتامیه جشنواره ملی ترجمان فتحتجلیل از برگزیدگان در اختتامیه نخستین جشنواره ملی ترجمان فتحتجلیل از برگزیدگان در اختتامیه نخستین جشنواره ملی ترجمان فتحاختتامیه جشنواره ملی ترجمان فتحتجلیل از برگزیدگان در اختتامیه نخستین جشنواره ملی ترجمان فتحاختتامیه جشنواره ملی ترجمان فتحاختتامیه جشنواره ملی ترجمان فتحاختتامیه جشنواره ملی ترجمان فتح
فلای تو دی