الزامات ساخت ۴ میلیون مسکن

در حالی دولت سیزدهم برنامه ساخت سالانه یک میلیون مسکن را در دستور کار دارد که کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است برای ساخت مسکن باید بر اساس برنامه ریزی تدریجی عمل شود.

فلای تو دی