آخرین اخبار | آرشیو اخبار

نشست خبری نخستین جشنواره بین‌المللی سرود

محمدحسین موحدی نژاد

نشست خبری نخستین جشنواره بین‌المللی سرود ظهر امروز سه شنبه با حضور مصطفی زیبایی نژاد رئیس مرکز آفرینش های فرهنگی و هنری بسیج در مرکز آفرینش های فرهنگی و هنری بسیج برگزار شد.

مصطفی زیبایی نژاد رئیس مرکز آفرینش های فرهنگی و هنری بسیجنشست خبری نخستین جشنواره بین‌المللی سرودنشست خبری نخستین جشنواره بین‌المللی سرودمصطفی زیبایی نژاد رئیس مرکز آفرینش های فرهنگی و هنری بسیجمصطفی زیبایی نژاد رئیس مرکز آفرینش های فرهنگی و هنری بسیجمصطفی زیبایی نژاد رئیس مرکز آفرینش های فرهنگی و هنری بسیجنشست خبری نخستین جشنواره بین‌المللی سرودمصطفی زیبایی نژاد رئیس مرکز آفرینش های فرهنگی و هنری بسیجنشست خبری نخستین جشنواره بین‌المللی سرودنشست خبری نخستین جشنواره بین‌المللی سرود
کارگزاری فارابی