از راه‌اندازی همراه‌سراهای جدید تا اجرای طرح مسیر طبیعت در منطقه ۶

مسعود رنجبریان شهردار منطقه ۶ از راه اندازی همراه سراهای جدید و اجرای طرح مسیر طبیعت در این منطقه خبر داد.

      

واژه های کاربردی مرتبط
فلای تو دی