سهم نیروگاه‌ها از آلایندگی ذرات معلق هوا چقدر است؟

نیروگاه‌ها ۶.۳۱ درصد از ذرات معلق را به خود اختصاص می دهند، درحالی که بیش از ۸۰ درصد سهم تولید ذرات معلق ناشی از بخش حمل و نقل است.

فلای تو دی