شهید حسن باقری چگونه نابغه جنگ شد؟

سردار محمدجعفر اسدی از فرماندهان دوران دفاع مقدس می‌گوید حسن باقری خبرنگار با استعدادی بود که با آغاز جنگ وارد جبهه‌ها و به یک نابغه نظامی تبدیل شد. با شهادتش لطمه بسیار بزرگی به سپاه وارد آمد و تا پایان جنگ، جای خالی او پر نشد.

فلای تو دی