بررسی سناریوی احتمالی برای آینده روند سیاسی عراق

«جواد الهنداوی» از دیپلمات‌های سابق عراق و رئیس مرکز عربی ـ اروپایی سیاستگذاری و توسعه توانمندی‌ها با تشریح سناریوی احتمالی درباره آینده روند سیاسی عراق معتقد است در اولین جلسه پارلمان جدید، قانون اساسی نقض شد.



فلای تو دی