دلتنگی‌های رضا صادقی برای علی انصاریان

رضا صادقی در کنسرت بهمن ماه با یادی از علی انصاریان، از دلتنگی‌هایش برای رفیقی قدیمی گفت.

              

فلای تو دی