روایتی از فرماندهی شهید سلیمانی در عملیات شکست محاصره نبل و الزهرا

سردار محمدجعفر اسدی که در زمان اجرای عملیات آزادسازی نبل و الزهرا در سوریه از محاصره داعشی‌ها، فرمانده مستشاران ایرانی در آن کشور بود به روایت آزادسازی آن دو روستای شیعه‌نشین پرداخته است.

‌تصویربردار: یوسف بیابانی 

فلای تو دی