انقلاب اسلامی حرکتی سلبی یا ایجابی بود؟

جواد منصوری انقلاب اسلامی را حرکتی ایجابی و اثباتی می‌داند که در زمان پهلوی دوم به تدریج شرایط بروز آن پیش آمد و اشتباهات رژیم باعث شد تا روند پیروزی انقلاب سرعت بگیرد.



فلای تو دی