تشویق هِناس واقعی در روز غیاب حاتمی‌کیا

اهالی رسانه در نشست خبری فیلم هِناس همسر شهید داریوش رضایی‌نژاد را ایستاده تشویق کردند؛ در روزی که کرونا اجازه نداد ابراهیم حاتمی‌کیا پسرش را برای شبِ طلایی همراهی کند.

     

فلای تو دی