آخرین اخبار | آرشیو اخبار

شب پایانی سی و هفتمین جشنواره موسیقی فجر

محمدحسن اصلانی

شب آخر ازسی و هفتمین جشنواره موسیقی فجر، امشب با اجرای کنسرت موسیقی پاپ از رضابهرام در سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی تهران به پایان رسید.

رضابهرام خواننده پاپ در شب پایانی سی و هفتمین جشنواره موسیقی فجر،سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی تهرانرضابهرام خواننده پاپ در شب پایانی سی و هفتمین جشنواره موسیقی فجر،سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی تهرانرضابهرام خواننده پاپ در شب پایانی سی و هفتمین جشنواره موسیقی فجر،سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی تهرانرضابهرام خواننده پاپ در شب پایانی سی و هفتمین جشنواره موسیقی فجر،سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی تهرانرضابهرام خواننده پاپ در شب پایانی سی و هفتمین جشنواره موسیقی فجر،سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی تهرانرضابهرام خواننده پاپ در شب پایانی سی و هفتمین جشنواره موسیقی فجر،سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی تهرانرضابهرام خواننده پاپ در شب پایانی سی و هفتمین جشنواره موسیقی فجر،سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی تهرانرضابهرام خواننده پاپ در شب پایانی سی و هفتمین جشنواره موسیقی فجر،سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی تهرانرضابهرام خواننده پاپ در شب پایانی سی و هفتمین جشنواره موسیقی فجر،سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی تهرانرضابهرام خواننده پاپ در شب پایانی سی و هفتمین جشنواره موسیقی فجر،سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی تهرانرضابهرام خواننده پاپ در شب پایانی سی و هفتمین جشنواره موسیقی فجر،سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی تهرانرضابهرام خواننده پاپ در شب پایانی سی و هفتمین جشنواره موسیقی فجر،سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی تهرانشب پایانی سی و هفتمین جشنواره موسیقی فجر
فلای تو دی