آخرین اخبار | آرشیو اخبار

مراسم تقدیر از عوامل فیلم هناس

عرفان کوچاری

مراسم تقدیر از عوامل فیلم "هِناس" با حضور محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی و خانواده شهید داریوش رضایی نژاد , عصر پنجشنبه ۱۲ اسفند ماه برگزار شد. فیلم هِناس در ژانر بیوگرافی ساخته شده و به زندگی و شهادت شهید داریوش رضایی نژاد , دانشمند هسته ای کشورمان می پردازد.

حضور آرمیتا رضایی نژاد دختر شهید و کوثر حیدری بازیگر نقش آرمیتا در فیلم هناس در مراسم تقدیر از عوامل فیلم هناسعلیرضا قزوه, شاعر در مراسم تقدیر از عوامل فیلم هناسمحمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی و غلامعلی حداد عادل در مراسم تقدیر از عوامل فیلم هناس مراسم تقدیر از عوامل فیلم هناسبهروز شعیبی بازیگر نقش شهید داریوش رضایی نژاد در فیلم هناس و محمدرضا شفاه تهیه کننده فیلم هناسسخنرانی غلامعلی حداد عادل در مراسم تقدیر از عوامل فیلم هناس سخنرانی محمدرضا شفاه تهیه کننده فیلم هناس در مراسم تقدیر از عوامل فیلم هناس  سخنرانی شهره پیرانی همسر شهید رضایی نژاد در مراسم تقدیر از عوامل فیلم هناس  سخنرانی شهره پیرانی همسر شهید رضایی نژاد در مراسم تقدیر از عوامل فیلم هناس سخنرانی محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی در مراسم تقدیر از عوامل فیلم هناس سخنرانی محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی در مراسم تقدیر از عوامل فیلم هناس سخنرانی محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی در مراسم تقدیر از عوامل فیلم هناس تقدیر از محمدرضا شفاه تهیه کننده فیلم هناستقدیر از حسین دارابی کارگردان فیلم هناس محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی و غلامعلی حداد عادل و احمد نادری نماینده مجلس شورای اسلامی در مراسم تقدیر از عوامل فیلم هناس مراسم تقدیر از عوامل فیلم هناستقدیر از کوثر حیدری بازیگر نقش آرمیتا در فیلم هناستقدیر از آرمیتا رضایی نژاد دختر شهید هسته ای , داریوش رضایی نژادمراسم تقدیر از عوامل فیلم هناسمراسم تقدیر از عوامل فیلم هناستقدیر از بهروز شعیبی بازگیر نقش شهید هسته ای , داریوش رضایی نژاد در فیلم هناسحسین دارابی کارگردان فیلم هناس و محمدرضا شفاه تهیه کننده فیلم هناس
فلای تو دی