آخرین اخبار | آرشیو اخبار

جشن نیمه شعبان در بلوار اندرزگو

محمدحسن اصلانی

همزمان با شب میلاد حضرت مهدی (عج) گروه فرهنگی نفحات اقدام به برگزاری جشن خیابانی واقع در بلوار شهید اندرزگو کرد.در این مراسم تعداد ۱۰۰۰ گلدان به عنوان هدیه به حاضران تقدیم شد.

جشن نیمه شعبان در بلوار اندرزگوآماده سازی گلدان های اهدایی جشن نیمه شعبان توسط بانوان گروه نفحاتآماده سازی گلدان های اهدایی جشن نیمه شعبان توسط بانوان گروه نفحاتآماده سازی گلدان های اهدایی جشن نیمه شعبان توسط بانوان گروه نفحاتآماده سازی گلدان های اهدایی جشن نیمه شعبان توسط بانوان گروه نفحاتآماده سازی گلدان های اهدایی جشن نیمه شعبان توسط بانوان گروه نفحاتآماده سازی گلدان های اهدایی جشن نیمه شعبان توسط گروه نفحاتآماده سازی گلدان های اهدایی جشن نیمه شعبان توسط بانوان گروه نفحاتاهدای گلدان در جشن نیمه شعبان ، بلوار اندرزگو اهدای بادکنک به کودکان در جشن نیمه شعبان ، بلوار اندرزگو جشن نیمه شعبان در بلوار اندرزگو اهدای بادکنک به کودکان در جشن نیمه شعبان ، بلوار اندرزگو جشن نیمه شعبان در بلوار اندرزگو جشن نیمه شعبان در بلوار اندرزگو اهدای بادکنک به کودکان در جشن نیمه شعبان ، بلوار اندرزگو جشن نیمه شعبان در بلوار اندرزگو جشن نیمه شعبان در بلوار اندرزگو اهدای بادکنک به کودکان در جشن نیمه شعبان ، بلوار اندرزگو جشن نیمه شعبان در بلوار اندرزگو نورافشانی در جشن نیمه شعبان ، بلوار اندرزگو جشن نیمه شعبان در بلوار اندرزگو نورافشانی در جشن نیمه شعبان ، بلوار اندرزگو جشن نیمه شعبان در بلوار اندرزگو جشن نیمه شعبان در بلوار اندرزگو
فلای تو دی