داوود نماینده؛ عاشق طبیعت، گزیده کار و عاشق وطن

سیاره زمین یکی از ده‌ها اثرِ ماندگار دوبله و گویندگی داوود نماینده است که در ذهنِ مردم جا باز کرده است؛ او تحصیل در آلمان را به دلیلِ عشق به وطن رها کرد.

    

الی گشت