جزئیات جدید از چالش «ای‌ولله» در قدس اشغالی

حسین مرتضی تحلیلگر و روزنامه‌نگار مطرح لبنانی با تاکید بر چشم انداز مثبت مقاومت در کرانه باختری اشغالی، به ارائه جزئیات جدیدی از چالش «ای‌ولله» در قدس اشغالی پرداخته است.

فلای تو دی