اگر سازش با صهیونیست ها رفاه می آورد مصر به فلاکت نمی افتاد

اسماعیل سنداوی مسئول دفتر جنبش جهاد اسلامی در سوریه تاکید کرد: اگر عادی سازی روابط دیپلماتیک و سازش با رژیم صهیونیستی رفاه می آورد امروز مصر به این بدبختی و فلاکت دچار نمی شد.

فلای تو دی