امور دنیا بدون امریکا بهتر پیش میرود / مصاحبه اختصاصی با بازرس تسلیحاتی سابق سازمان ملل

«اسکات ریتر» افسر سابق اطلاعاتی تفنگداران دریایی آمریکا و بازرس تسلیحاتی سازمان ملل متحد در مصاحبه اختصاصی با تسنیم ،با انتقاد از رویکرد حاکم بر آمریکا درباره اینکه امور جهان بدون آمریکا پیش نمیرود ،گفت : آمریکا الهام بخش حقیقت در جهان نیست .

.

فلای تو دی