تمجید رضا امیرخانی از کتاب «بی نام اعترافات» و همدلی با بدوبیراه گفتن‌های شیرین داوود غفارزادگان

امیرخانی در تمجید از داوود غفارزادگان نویسنده این کتاب می گوید او کسی است که در سال‌های گذشته نه سر سفره ادبیات لاتین نشسته نه ادبیات شوروی. او سفره‌دار ادبیات ایرانی به سبک خودش بوده است.

رضا امیرخانی معتقد است که «بی‌نام اعترافات» از جمله کتاب‌هایی است که قدرش دانسته نشده است.

او در تمجید از داوود غفارزادگان نویسنده این کتاب می گوید او کسی است که در سال‌های گذشته نه سر سفره ادبیات لاتین نشسته نه ادبیات شوروی. او سفره‌دار ادبیات ایرانی به سبک خودش بوده است.

امیرخانی می گوید کتاب را بسیار با لذت خواندم و ادامه می دهد: قسمت‌هایی از کتاب «بی نام اعترافات» از جنس ادبیات کهن و اصیل ایرانی است که وقتی می‌خواندم احساس می‌کردم چقدر در این کتاب  با تاریخ ادبیات مواجهم، اگرچه فضا در اردبیل است و معاصر.

فلای تو دی