کاریکاتور/ «جمهوری اسلامی» علیه جمهوری اسلامی

آقای مهاجری؛ شجاعانه کنار بکشید! / مسیح مهاجری از روزنامۀ «جمهوری اسلامی» با اظهاراتی غیرمنصفانه و به‌دور از متانت سیاسی، در نقش یک پاسور حرفه‌ای برای دستگاه رسانه‌ای غرب حاضر شد و جبهۀ خودی را به توپ بست، همین نوشتار سنگ محک مناسبی برای سنجش انصاف مخالفان دولت است.

کاریکاتور/ «جمهوری اسلامی» علیه جمهوری اسلامی
فلای تو دی