آخرین اخبار | آرشیو اخبار

گردهمایی خودروهای کلاسیک - شیراز

امیر صادقیان

گردهمایی خودروهای تاریخی و کلاسیک همزمان با سفر اقای برسترز، رئیس فدراسیون بین المللی وسایل نقلیه تاریخی عصر روز پنج شنبه با حضور علاقه مندان به این نوع خودرو ها در پارک کوستانی دراک شیراز برگزار گردید.

گردهمایی خودروهای کلاسیک در پارک کوهستانی دراک شیرازگردهمایی خودروهای کلاسیک در پارک کوهستانی دراک شیرازگردهمایی خودروهای کلاسیک در پارک کوهستانی دراک شیرازگردهمایی خودروهای کلاسیک در پارک کوهستانی دراک شیرازگردهمایی خودروهای کلاسیک در پارک کوهستانی دراک شیرازگردهمایی خودروهای کلاسیک در پارک کوهستانی دراک شیرازگردهمایی خودروهای کلاسیک در پارک کوهستانی دراک شیرازگردهمایی خودروهای کلاسیک در پارک کوهستانی دراک شیرازگردهمایی خودروهای کلاسیک در پارک کوهستانی دراک شیرازگردهمایی خودروهای کلاسیک در پارک کوهستانی دراک شیرازگردهمایی خودروهای کلاسیک در پارک کوهستانی دراک شیرازگردهمایی خودروهای کلاسیک در پارک کوهستانی دراک شیرازگردهمایی خودروهای کلاسیک در پارک کوهستانی دراک شیرازگردهمایی خودروهای کلاسیک در پارک کوهستانی دراک شیرازگردهمایی خودروهای کلاسیک در پارک کوهستانی دراک شیرازگردهمایی خودروهای کلاسیک در پارک کوهستانی دراک شیرازگردهمایی خودروهای کلاسیک در پارک کوهستانی دراک شیرازگردهمایی خودروهای کلاسیک در پارک کوهستانی دراک شیرازگردهمایی خودروهای کلاسیک در پارک کوهستانی دراک شیرازگردهمایی خودروهای کلاسیک در پارک کوهستانی دراک شیرازگردهمایی خودروهای کلاسیک در پارک کوهستانی دراک شیرازگردهمایی خودروهای کلاسیک در پارک کوهستانی دراک شیرازگردهمایی خودروهای کلاسیک در پارک کوهستانی دراک شیرازگردهمایی خودروهای کلاسیک در پارک کوهستانی دراک شیراز
فلای تو دی