چرا انتخابات ۲۰۲۲ لبنان مهم است؟

مرحله نهایی انتخابات پارلمانی لبنان روز یکشنبه ۲۵ اردیبهشت برگزار می‌شود. با توجه به تحولات اکتبر ۲۰۱۹ و همچنان مشکلات اقتصادی و سیاسی موجود در ساختار سیاسی لبنان، اهمیت این دوره از انتخابات نسبت به دوره‌های قبل بیشتر شده است.

واژه های کاربردی مرتبط
فلای تو دی