آخرین اخبار | آرشیو اخبار

افتتاحیه بیست‌وششمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

فؤاد اشتری

مراسم افتتاحیه بیست‌وششمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با حضور محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و جواد اوجی وزیر نفت در محل دائمی نمایشگاه تهران برگزار شد.

افتتاحیه بیست‌وششمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمیافتتاحیه بیست‌وششمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمیافتتاحیه بیست‌وششمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمیافتتاحیه بیست‌وششمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمیافتتاحیه بیست‌وششمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمیافتتاحیه بیست‌وششمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمیافتتاحیه بیست‌وششمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمیحضور و جواد اوجی وزیر نفت در مراسم افتتاحیه بیست‌وششمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمیافتتاحیه بیست‌وششمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمیحضور محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در مراسم افتتاحیه بیست‌وششمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمیحضور محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در مراسم افتتاحیه بیست‌وششمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمیافتتاحیه بیست‌وششمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمیحضور محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در مراسم افتتاحیه بیست‌وششمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمیحضور محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در مراسم افتتاحیه بیست‌وششمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمیافتتاحیه بیست‌وششمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمیافتتاحیه بیست‌وششمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمیحضور محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در مراسم افتتاحیه بیست‌وششمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمیحضور محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در مراسم افتتاحیه بیست‌وششمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمیافتتاحیه بیست‌وششمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمیافتتاحیه بیست‌وششمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمیافتتاحیه بیست‌وششمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمیافتتاحیه بیست‌وششمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی
فلای تو دی