کاریکاتور/ رژیم خبرنگار کُش!

شیرین ابوعاقله؛ خبرنگاری که می‌خواست صدای مردمی باشد که دنیا می‌خواهد صدای‌شان شنیده نشود. وی از قدیمی‌ترین خبرنگاران الجزیره بود که مورد اصابت گلوله جنگی نظامیان رژیم جنایتکار صهیونیستی قرار گرفته و به شهادت رسید.

کاریکاتور/ رژیم خبرنگار کُش!
فلای تو دی