گزارش فصل جدید محفل شعر قرار

اولین جلسه از فصل دوم محفل شعر قرار با حضور رشید کاکاوند در فرهنگسرای اندیشه برگزار شد. فیلمبردار: امیرمحمد فرازنده

     

الی گشت